Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na históriu

Bývalí zamestnanciRiaditelia
Mgr. Mária Šebová 1992 - 1996
Mgr. Helena Bobová 1996 - 2002
Mgr. Miloš Harmady 2002 - 2009


Členovia učiteľského zboru
Elena Zórádová 1992 - 1993
Mgr. František Horniak 1992 - 1994
Mgr. Renáta Valentíková 1992 - 1993
Ing. Lenka Kalužová, r. Sládková 1992 - 1996
Mgr. Monika Trpíšková, r. Petrášová 1992 - 1996
Eva Švaralová 1992 - 1994
Mgr. Mária Bacigalová 1993 - 1996
Mgr. Miroslava Števková 1993 - 1998
RNDr. Ernest Tomasch 1994 - 1997
Hana Plevová, r. Tóthová 1994 - 1996
Andrea Ondrejková 1996 - 1997
Ing. Erik Beluský 1996 - 1998
Anna Šebová 1996 - 1998
Ing. Slávka Lecká 1996 - 1997
Mária Bieliková 1996 - 2001
Ing. Anton Stribula 1996 - 2003
Mgr. Margita Turčoková 1997 - 2006
Mgr. Vladimír Kováč 1998 - 2002
Anna Palaťková 1998 - 2003
Vanda Nécsová 2002 - 2003
Mgr. Martin Hric 2003 - 2004
Mgr. Erika Hricová, r. Adamcová 2003 - 2004
Mgr. Katarína Tóthová 2003 - 2004
Mgr. Peter Križan 2003 - 2004
Mgr. Nora Mlynáriková 2005, 2013 - 2014
Mgr. Katarína Verešová 2005 - 2006
Mgr. Ingrid Kosková 2004 - 2007
Mgr. Monika Petrivaldská 2004 - 2007
Mgr. Jaroslava Lehotkaiová rod. Kóšová 2006 - 2008
Mgr. Renáta Harmadyová 2004 - 2008
Mgr. Vincent Šlosár 2008
Ing. Oľga Husárová 1992 - 2009
Mgr. Margita Máčajová 1992 - 2010
Mgr. Marek Halabuk 2009 - 2011
Mária Beluská 1992 - 2012
Ing. Sylvia Verbovská 2010 - 2014
Mgr. Daniela Valachová 2009 - 2016
Ing. Slávka Pavlová 1998 - 2019
Mgr. Lenka Janečková 2021 - 2022


Krátkodobé zastupovanie učiteľov
Anna Pániková
MUDr. Eva Kosorínová
Zuzana Krúpová, r. Prandorfyová
Štefan Jakubík
Lucia Šebová


Vychovávatelia
Anna Maľová 1992 - 1993
Helena Kúdeľová 1992 - 1993
Jana Maľová 1996 - 1998
Adriana Senciová, r. Nichtová 1993 - 1999
Jozef Seneši 1998 - 1999
Dušan Sklenka 2001 - 2002
Bc. Katarína Hrubá rod. Prieberová 2007 - 2010
Mgr. Jozef Uram 2015 - 2020


Krátkodobé zastupovanie vychovávateľov
Eva Uramová


Bývalí hospodárski pracovníci
Ján Mališka 1992 - 1993
Mária Šebová 1995 - 1998
Helena Mališková 1995 - 1996
Ružena Svetíková 1995 - 2000
Mária Pivarčová 1995 - 2000
Viera Bobová 1995 - 2000
Anna Stribulová 1997 - 1999
Ing. Marián Husár 1992 - 2009
Emília Svetíková 1992 - 2013
Adriana Máčajová 2000 - 2020

webdesign © milanhalabuk@gmail.com