Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

Pedagógovia v školskom roku 2023/2024


Vedenie školy

Mgr. Ľubica Halabuková riaditeľka školy
Mgr. Jozef Bajan duchovný správca školy
Mgr. Jana Hercová výchovná a kariérna poradkyňa


Triedni učitelia

Mgr. Vlasta Maľová 1. ročník
Mgr. Erika Frtúsová 2. ročník
Mgr. Jana Mikušková 3. ročník
Mgr. Emília Gažová 4. ročník
Mgr. Jana Hercová 5. ročník
Mgr. Eva Korenyovszká 6. ročník
Ing. Zuzana Gudaneková 7. ročník
Mgr. Katarína Popelišová 8. ročník
Mgr. Miriam Guťanová 9. ročník


Ďalší učitelia

Mgr. Miroslav Slivka


Školský klub detí

Martina Čechová vychovávateľka v ŠKD

webdesign © milanhalabuk@gmail.com