Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na vzdelávanie

Krúžky


Folklórny Mgr. Erika Frtúsová
Mažoretky Mgr. Emília Gažová
Tvorivé dielne Mgr. Eva Korenyovszká
Turistický Ing. Zuzana Gudaneková
Matematický Mgr. Katarína Tošalová
Eko hry Mgr. Miriam Guťanová
Legologic Mgr. Vlasta Maľová
Malé gazdinky Mgr. Jana Hercová
Tanečný - moderné tance Mgr. Jana Čerbová
Spevokol Mgr. Miroslav Slivka


SZUŠ

Výtvarný odbor

webdesign © milanhalabuk@gmail.com