Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na vzdelávanie

Rozvrh hodín - Školský rok 2022/2023


1. ročník (Mgr. Vlasta Maľová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. SJL MAT SJL TSV
UT. SJL MAT KNB SJL ANJ
STR. SJL MAT VYV VYV
ŠTV. SJL PRV SJL HUV KNB
PIA. SJL MAT SJL TSV2. ročník (Mgr. Jana Čerbová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. SJL MAT SJL TSV ANJ
UT. MAT SJL PRV SJL
STR. SJL MAT VYV VYV KNB
ŠTV. MAT PRV SJL KNB HUV
PIA. SJL MAT SJL TSV3. ročník (Mgr. Erika Frtúsová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. SJL MAT TSV SJL ANJ
UT. SJL MAT VLA KNB SJL
STR. SJL MAT ANJ PVC ANJ
ŠTV. SJL PDA MAT ANJ HUV
PIA. MAT SJL KNB INF TSV4. ročník (Mgr. Emília Gažová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. ANJ SJL TSV MAT PDA
UT. SJL INF SJL KNB VLA
STR. SJL SJL VYV PVC MAT VLA
ŠTV. SLJ PDA ANJ MAT HUV
PIA. SJL ANJ KNB KNB MAT TSV5. ročník (Mgr. Eva Korenyovszká)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. SJL ANJ MAT INF KNB
UT. GEO KNB MAT SJL DEJ TSVd TSVd
STR. BIO MAT ANJ SJL HUV
ŠTV. GEO SJL THD MAT ANJ TSVch TSVch
PIA. BIO SJL VYV MAT ANJ6. ročník (Ing. Zuzana Gudaneková)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. FYZ BIO SJL MAT KNB ANJ
UT. ANJ KNB INF MAT SJL TSVd TSVd
STR. ANJ ANJ OBN MAT HUV SJL
ŠTV. SJL GEO THD BIO MAT TSVch TSVch
PIA. MAT FYZ VYV SJL DEJ7. ročník (Mgr. Katarína Tošalová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. MAT NEJ CHEM BIO SJL HUV
UT. INF SJL ANJ GEO MAT TSVd TSVd
STR. SJL KNB OBN ANJ MAT BIO
ŠTV. MAT DEJ FYZ SJL NEJ TSVch TSVch
PIA. THD CHEM ANJ VYV MAT KNB8. ročník (Mgr. Miriam Guťanová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. BIO SJL INF NEJ MAT HUV
UT. SJL MAT GEO ANJ VYV TSVd TSVd
STR. MAT KNB SJL CHEM NEJ THD
ŠTV. CHEM ANJ DEJ FYZ SJL TSVch TSVch
PIA. ANJ MAT FYZ OBN SJL KNB9. ročník (Mgr. Jana Hercová)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
PON. NEJ MAT KNB SJL FYZ BIO
UT. MAT GEO SJL INF ANJ TSVd TSVd
STR. NEJ CHEM MAT DEJ SJL KNB
ŠTV. ANJ MAT SJL OBN CHEM TSVch TSVch
PIA. SJL DEJ MAT ANJ THD VYVwebdesign © milanhalabuk@gmail.com