Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na vzdelávanie

Rozvrhy vyučovania


Rozvrh vyučovania
1. hodina 7,40 – 8,25 prestávka 8,25 – 8,35
2. hodina 8,35 – 9,20 prestávka 9,20 – 9,30
3. hodina 9,30 – 10,15 prestávka 10,15 – 10,30
4. hodina 10,30 – 11,15 prestávka 11,15 – 11,25
5. hodina 11,25 – 12,10 prestávka 12,10 – 12,20
6. hodina 12,20 – 13,05 obedňajšia prestávka do 13,35

Popoludňajšie vyučovanie
7. hodina 13,35 – 14,20 prestávka 14,20 – 14,30
8. hodina 14,30 – 15,15

Informácie o správaní a prospechu žiakov počas prestávok a konzultačných hodín.


Úradné hodiny riaditeľstva školy
Pondelok 7,30 – 14,30 Mgr. Ľubica Halabuková, riaditeľka školy
Utorok 12,15 – 14,00 Mgr. Jana Hercová, vých. poradkyňa
Štvrtok 7,30 – 14,30 Mgr. Ľubica Halabuková, riaditeľka školy

webdesign © milanhalabuk@gmail.com