Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na starú školu

Bývalí absolventi (1962-1992)1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992Žiaci 9. ročníka v šk. roku 1961/62
Triedny učiteľ: Ján Ďurč

1. Rozália Badová 7. Ľudevít Novák 13. Ivan Stribula
2. Oľga Biela 8. Helena Pániková 14. Dominik Svetík
3. Cyril Biely 9. Helena Pastierová 15. Jozefína Šebová
4. Helena Gajdošová 10. Antónia Petríková 16. Mária Števková
5. Mária Harmadyová 11. Mária Selková 17. Jozef Valentík
6. Helena Hrašková 12. Mária StribulováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1962/63
Triedny učiteľ: Václav Hraško

1. Jozef Bôb 8. Mária Jakubíková 15. Anton Psársky
2. Ján Boldiš 9. Cyril Kováčik 16. Jozef Svetík
3. Jozef Boldiš 10. Jozef Lukáč 17. Rozália Švaralová
4. Jozef Hansko 11. Ivan Mäsiar 18. Anna Števková
5. Antónia Hansková 12. Anna Maľová 19. Cyril Števko
6. Ján Harmady 13. Ján Mráz 20. Antónia Uhnáková
7. Pavel Jakubík 14. Ľudmila Nichtová 21. Helena ValováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1963/64
Triedny učiteľ: František Horniak

1. Anton Bajan 9. Božena Horniaková 17. Anna Prieberová
2. Viliam Bednárik 10. Jozef Jakubík 18. Helena Senciová
3. Michal Beluský 11. Štefan Kycka 19. Anton Stribula
4. Božena Biela 12. Milan Lehotkay 20. Božena Stribulová
5. Pavel Bôb 13. Jozef Palkovič 21. Božena Svetíková
6. Anna Harmadyová 14. Jozef Pánik 22. Anna Šebová
7. Mária Harmadyová 15. Anna Pavlíková 23. Anna Uhnáková
8. Jozef Hnilický 16. Jozef PíšŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1964/65
Triedny učiteľ: Václav Hraško

1. Michal Bajan 10. Jozef Mäsiar 19. Pavel Svetík
2. Jozef Bošány 11. Eva Nováková 20. Florián Svetlanský
3. Anna Hanusová 12. Terézia Nováková 21. Ján Šebo
4. Ján Horniak 13. Lukáč Pastier 22. Jozef Švaral
5. Lukáč Hraško 14. Anna Pastierová 23. Mária Števková
6. Ján Maľa 15. Margita Pastierová 24. Jozef Uram
7. Mária Maľová 16. Anton Priebera 25. Antónia Šebová
8. Domin Mäsiar 17. Mária Prieberová 26. Mária Vargová
9. Anna Mäsiarová 18. Štefan PsárskyŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1965/66
Triedny učiteľ: Jozef Cheben

1. Anna Boldišová 10. Lukáš Mäsiar 19. Antónia Prieberová
2. Pavol Harmady 11. Jozef Maľa 20. Mária Prieberová
3. Anna Hnilická 12. Mária Mrázová 21. Božena Slušná
4. Božena Jakubíková 13. Marek Páleník 22. Terézia Svetíková
5. Anton Jánošík 14. Florián Pánik 23. Eva Valentíková
6. Milan Kollár 15. Ladislav Pastier 24. Ján Valentík
7. Mária Kováčiková 16. Marián Pastier 25. Mária Valentíková
8. Helena Mäsiarová 17. Marián Pavlík 26. Mária Vargová
9. Michal Mäsiar 18. Ján PíšŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1966/67
Triedna učiteľka: Irena Kišová

1. Pavol Drapčať 10. Helena Mäsiarová 19. Ľubomír Pastierovič
2. Milan Fašánek 11. Ladislav Mráz 20. Jozefína Svetíková
3. Vladimír Harmady 12. Ján Novák 21. Mária Svetíková st.
4. Jozef Kollár 13. Milan Ošust 22. Mária Svetíková ml.
5. Helena Kováčiková 14. Antónia Pániková 23. Michal Svetík
6. Pavol Krivočenko 15. Helena Pániková 24. Mária Števková
7. Jozef Maľa st. 16. Mária Páleníková 25. Mária Uhnáková st.
8. Jozef Maľa ml. 17. Mária Palkovičová 26. Mária Uhnáková ml.
9. Stanislav Maľa 18. Anton Pastier 27. Cyril UramŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1967/68
Triedny učiteľ: František Horniak

1. Mária Beluská 8. Mária Máčajová 15. Helena Pastierová
2. Michal Béreš 9. Pavel Maľa 16. Anna Prieberová
3. Jozef Hlôška 10. Michal Mráz 17. Mária Svetíková
4. Anna Kováčiková 11. Ján Mäsiar 18. Michal Šebo
5. Anton Krivočenko 12. Božena Nichtová 19. Mária Uhnáková
6. Helena Krivočenková 13. Helena Pániková 20. Jozef Valentík
7. Anna Máčajová 14. Anna Pastierová 21. Helena ŠebováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1968/69
Triedny učiteľ: Václav Hraško

1. Jolana Bukajová 10. Oľga Nichtová 19. Terézia Svetíková
2. Eva Bukajová 11. Ivan Námešný 20. Anna Sulačeková st.
3. Helena Hansková 12. Antónia Páleníková 21. Anna Sulačeková ml.
4. Ján Horniak 13. Anna Palkovičová 22. Pavol Šebo
5. Jozef Jakubík 14. Helena Pavlová 23. Ján Števko
6. Anna Maľová 15. Ján Pastier 24. Anna Števková
7. Ján Maľa 16. Anna Píšová 25. Pavol Uhnák
8. Lukáč Maľa 17. Anna Prieberová 26. Ružena Uhnáková
9. Mária Mäsiarová 18. Mária Stribulová 27. Ján ValentíkŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1969/70
Triedny učiteľ: Jozef Cheben

1. Pavol Béreš 9. Anton Jakubík 17. Jozef Mráz
2. Jozef Biely 10. Helena Jánošíková 18. Anna Nováková
3. Štefan Drapčať 11. Anton Jesenský 19. Margita Prieberová
4. Anna Gajdošová 12. Ján Kollár 20. Jozef Palkovič
5. Eva Harmadyová 13. Helena Krivočenková 21. Jozef Selka
6. Eva Hrašková 14. Mária Máčajová 22. Helena Šebová
7. Marián Hraško 15. Ján Maľa 23. Mária Šebová
8. Viera Chlúdová 16. Helena MališkováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1970/71
Triedna učiteľka: Mária Šebová

1. Michal Bôb 10. Anton Novák 19. Anna Šebová
2. Ján Brezinský 11. Helena Nováková 20. Helena Šebová
3. Jozef Kollár 12. Dominik Palkovič 21. Pavol Švaral
4. Mária Lukáčová 13. Helena Palkovičová 22. Helena Tomková
5. Jozef Máčaj 14. Dominik Pastier 23. Helena Valentíková
6. Helena Máčajová 15. Anna Pastierová 24. Marián Novák
7. Pavol Maľa 16. Helena Pastierová 25. Mária Vargová
8. Jozef Mäsiar 17. Mária Prieberová
9. Ladislav Námešný 18. Mária SulačekováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1971/72
Triedny učiteľ: František Horniak

1. Jozef Fašánek 8. Anton Maľa 15. Margita Senciová
2. Antónia Hanusová 9. Cyril Marek 16. Anna Svetlanská
3. Helena Hnilická 10. Jaroslav Mäsiar 17. Ján Tomka
4. Anna Jesenská 11. Marta Ošustová 18. Anton Uhnák
5. Pavel Kollárik 12. Jozef Priebera 19. Florián Varga
6. Ján Koterec 13. Mária Sabová 20. Michal Varga
7. Anna Kováčiková 14. Anna SekerešováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1972/73
Triedny učiteľ: Václav Hraško

1. Mária Biela 10. Ján Chlúda 19. Mária Pastierová
2. Mária Bôbová 11. Jozef Jakubík 20. Viera Pastierová
3. Anton Boldiš 12. Štefan Jakubík 21. Vladimír Pavlík
4. Beáta Bútorová 13. Mária Krivočenková 22. Helena Prieberová
5. Ľudovít Gulička 14. Mária Mališková 23. Pavel Selka
6. Anna Hansková 15. Ján Mäsiar 24. Jozef Solmoši
7. Pavel Harmady 16. Jozef Múčka 25. Michal Varga
8. Eva Harmadyová 17. Pavel Novák 26. Michal Varga
9. Helena Harmadyová 18. Jozef PánikŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1973/74
Triedna učiteľka: Eva Seemannová

1. Ján Bada 10. Mária Nováková 19. Mária Slušná
2. Anton Červenák 11. Jozef Ošust 20. Anton Solmoši
3. Stanislav Horniak 12. Oľga Pániková 21. Jozef Svetlanský
4. Štefan Horniak 13. Anton Pastier 22. Vladimír Števko
5. Jozef Ižold 14. Anna Pavlová 23. Antónia Uhnáková
6. Mária Jakubíková 15. Jozef Pivarč 24. Ján Uhnák
7. Anna Kycková 16. Karolína Sabová 25. Anna Valentíková
8. Mária Mališková 17. Mária Salajová
9. Helena Nováková 18. Ľudevít SalajŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1974/75
Triedna učiteľka: Helena Bobová

1. Jozef Bajan 10. Jozef Novák 19. Mária Svetíková
2. Mária Bírešová 11. Helena Palkovičová 20. Mária Svetlanská
3. Valéria Bútorová 12. Mária Palkovičová 21. Helan Števková
4. Helena Frtúsová 13. Milan Páleník 22. Pavel Števko
5. Milan Harmady 14. Jozef Petrášek 23. Peter Tošal
6. Anton Hnilický 15. Ján Salaj 24. Anna Uharčeková
7. Darina Lieskovská 16. Ján Sulaček 25. Jozef Uhnák
8. Anna Mališková 17. Anna Siekelová
9. Anna Nováková 18. Ján SvetíkŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1976/77
Triedna učiteľka: Helena Bobová

1. Michal Bada 9. Alena Pastierová 17. Dominik Svetík
2. Ružena Ivanická 10. Anna Pastierová 18. Miroslav Svetík
3. Florián Ižold 11. Jana Pastierová 19. Anna Svetíková
4. Michal Kollár 12. Albín Pánik 20. Ľubica Števková
5. Jozef Lieskovský 13. Miroslav Pánik 21. Mária Števková
6. Jozef Maľa 14. Helena Sekerešová 22. Anna Valentíková
7. Anna Mäsiarová 15. Milan Slušný 23. Antónia Vidrová
8. Anna Nováková 16. Jozef StribulaŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1977/78
Triedna učiteľka: Eva Seemannová

1. Helena Bérešová 9. Ján Mališka 17. Jozef Števko ml.
2. Mária Bukajová 10. Mária Maľová 18. Jozef Števko st.
3. Jozef Holečka 11. Anton Mäsiar 19. Jozef Uhnák
4. Anton Jakubík 12. Terézia Mihálová 20. Mária Vargová
5. Miroslav Jakubík 13. Mária Palkovičová 21. Pavol Varga
6. Pavol Jesenský 14. Ján Salaj 22. Miroslav Juhár
7. Mária Kopecká 15. Ján Senci
8. Peter Krchňavý 16. Jozef Slušný

Spolužiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v 8. ročníku:
1. Dominik Halabuk
2. Mária MúčkováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1978/79
Triedna učiteľka: Ľudmila Bernátová

1. František Arvaj 9. Anna Mališková 17. Eva Sulačeková
2. Jana Bírešová 10. Mária Mäsiarová 18. Peter Svetík
3. Igor Boldiš 11. Jozef Múčka 19. Michal Števko
4. Róbert Brejčák 12. Florián Novák 20. Marián Tošal
5. Pavol Hansko 13. Ján Palkovič 21. Ružena Uhnáková
6. Mária Horniaková 14. Jaroslav Pánik 22. Anna Vargová
7. Anna Ižoldová 15. Helena Pastierová 23. Mária Vargová
8. Ivan Krchňavý 16. Ružena Senciová

Spolužiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v 8. ročníku:
1. Ladislav Abelovský 5. Jarmila Brezinská 9. Katarína Sekerešová
2. Katarína Bónová 6. František Horniak 10. Ján Svetík
3. Ján Guľa 7. Anna Mäsiarová 11. Katarína Štefancová
4. Milan Halabuk 8. Oľga PánikováŽiaci 9. ročníka v šk. roku 1979/80
Triedna učiteľka: Mária Šebová

1. Anna Bôbová 7. Marta Mihálová 13. Anna Prieberová
2. Marián Hansko 8. Karolína Nováková 14. Stanislav Salaj
3. Jozef Harmady 9. Mária Nováková 15. Anna Sekerešová
4. Anna Harmadyová 10. Mária Pániková 16. Ľubica Svetíková
5. Helena Horniaková 11.Jozef Pastier 17. Eva Švaralová
6. Helena Lieskovská 12. Miroslav Pavlo 18. Jozef Uhnák

Spolužiaci, ktorí ukončili školskú dochádzku v 8. ročníku /1978 -1979/:
1. Albín Bukaj 8. Viera Mäsiarová 15. Helena Svetíková
2. Ivan Bukaj 9. Iveta Pániková 16. Miloš Števko
3. Edita Bútorová 10. Mária Pastierová 17. Mária Uharčeková
4. Ľudmila Horniaková 11. Jozef Priebera 18. Jozef Uhnák
5. Vladimír Jakubík 12. Mária Sekerešová 19. Pavol Valentík
6. Helena Jakubíková 13. Ružena Sekerešová 20. Alena Vargová
7. Pavol Kopecký 14. Jaroslav Svetík

Od šk. roku 1979/80 sa končila šk. dochádzka v 8. ročníku a preto v tomto školskom roku končili aj nasledovní žiaci:
1. Terézia Brejčáková 11. Igor Múčka 21. Jozef Svetík
2. Ľuboš Červenák 12. Jozef Novák 22. Eva Svetíková
3. Peter Hansko 13. Helena Pániková 23. Anton Šebo
4. Anna Hlôšková 14. Jozefína Pavlová 24. Jozef Šebo
5. Helena Horniaková 15. Mária Pastierová 25. Helena Števková
6. Marián Krchňavý 16. Iveta Pivarčová 26. Helena Uhnáková
7. Jozef Mališka 17. Lukáš Priebera 27. Helena Uhnáková
8. Miroslav Máčaj 18. Michal Salaj 28. Mária Uhnáková
9. Agáta Mäsiarová 19. Jana Siekeľová 29. Marián Varga
10. Dominik Mäsiar 20. Mária SolmošiováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1980/81
Triedna učiteľka: Eva Seemannová

1. Miroslav Babinec 8. Florián Máčaj 15. Monika Pivarčová
2. Mária Frtúsová 9. Jozef Mäsiar 16. Mária Prieberová
3. Ján Gulička 10. Marián Mäsiar 17. Zlatica Segedyová
4. Vladimír Halabuk 11. Roman Múčka 18. Mária Slušná
5. Martin Hansko 12. Ján Novák 19. Renáta Svetíková
6. Anna Jakubíková 13. Mária Pániková 20. Mária Vargová
7. Vojtech Jesenský 14. Helena Pastierová 21. Anna VidrováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1981/82
Triedna učiteľka: Ľudmila Bernátová

1. Anna Biela 9. Elena Kováčová 17. Marcela Senciová
2. Iveta Bukajová 10. Jozef Máčaj 18. Ján Šinák
3. Milan Bukaj 11. Eva Maľová 19. Anna Števková
4. Ladislav Brezinský 12. Eva Múčková 20. Mária Uhnáková
5. Róbert Holečka 13. Anna Nováková 21. Mária Uhnáková
6. Jaroslav Horniak 14. Mária Nováková 22. Helena Valentíková
7. Monika Horniaková 15. Ján Pánik
8. Milan Hrivňák 16. Miroslav SenciŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1982/83
Triedna učiteľka: Mária Šebová

1. Jozef Abelovský 8. Zdenka Mäsiarová 15. Anna Sulačeková
2. Peter Biely 9. Anna Nováková 16. Anna Svetíková
3. Juraj Brejčák 10. Peter Palkovič 17. Dana Svetíková
4. Renáta Bukajová 11. Mária Palkovičová 18. Anna Švaralová
5. Jana Horniaková 12. Milena Pastierová 19. Jozef Tomka
6. Michal Krchňavý 13. Angela Salajová 20. Anton Vasaráb
7. František Kusý 14. Mária SekerešováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1983/84
Triedna učiteľka: Helena Bobová

1. Renáta Babiaková 9. Marek Lieskovský 17. Sylvia Senciová
2. Pavol Babinec 10. Ján Mäsiar 18. Mária Struhárová
3. Silvia Bôbová 11. Ján Pacher 19. Mária Svetíková
4. Marián Ižold 12. Magdaléna Palkovičová 20. Jozef Šebo
5. Stanislav Jeřábek 13. Marianna Palkovičová 21. Ján Števko
6. Agáta Kopecká 14. Adriana Pastierová 22. Jozef Švaral
7. Pavol Krchňavý 15. Eva Pavlová
8. Michal Lacko 16. Alena SelkováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1984/85
Triedna učiteľka: Helena Bajanová

1. Jozef Bob 7. Miroslav Jesenský 13. Jozef Palkovič
2. Jozefína Brejčáková 8. Róbert Kopecký 14. Mária Slušná
3. Michal Hansko 9. Jozef Krchňavý 15. Radoslav Staňa
4. Miloš Harmady 10. Ingrid Leváková 16. Eva Števková
5. Mária Horniaková 11. Iveta Mrázová
6. Anna Chovanová 12. Ľubomír NovákŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1985/86
Triedna učiteľka: Ľudmila Bernátová

1. Peter Belujský 6. Ľuboš Komžík 11. Renáta Slušná
2. Dušan Biely 7. Miriam Mančušková 12. Matúš Solmoši
3. Erika Bôbová 8. Pavol Nichta 13. Michal Švaral
4. Beáta Jakubíková 9. Jarmila Palkovičová 14. Anna Uhnáková
5. Miloš Jeřábek 10. Svetlana Senciová

Žiaci, ktorí po 4. ročníku odišli na III.ZŠ v Leviciach do maematickej triedy :
1. Patrik Bob
2.Marcela Mäsiarová
3.Zuzana StribulováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1986/87
Triedna učiteľka: Mária Šebová

1. Terézia Biela 9. Ľudovít Levák 17. Renáta Svetlanská
2. Ján Bíreš 10. Magdaléna Maľová 18. Mária Šebová
3. Branko Bob 11. Vlasta Nováková 19. Róbert Števko
4. Mária Bôbová 12. Anton Palkovič 20. Ľubica Tomaškovicová
5. Valent Brejčák 13. Miroslav Salaj 21. Igor Tošal
6. Katarína Fesüsová 14. Michal Selka 22. Renáta Valentíková
7. Andrea Halabuková 15. Pavol Slušný 23. Zlatica Valentíková
8. Gabriela Jakubíková 16. Rastislav StroškaŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1987/88
Triedna učiteľka: Helena Bobová

1. Mária Babiaková 9. Anton Krchňavý 17. Martina Staňová
2. Pavol Biely 10. Štefan Nichta 18. Miloš Stroška
3. Jana Fekiačová 11. Eva Nováková 19. Erika Struhárová
4. Mária Hansková 12. Andrea Pastierová 20. Emília Svetíková
5. Karol Herchel 13. Monika Sekerešová 21. Miloš Šinák
6. Ladislav Chovan 14. Viera Selková 22. Dezider Uharček
7. Miloš Kasan 15. Vojtech Senci 23. Roman Valentík
8. Eva Kosorínová 16. Jana Slušná 24. Jozefína VidrováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1988/89
Triedna učiteľka: Helena Bajanová

1. Andrea Bajanová 8. Ján Mráz 15. Peter Šebo
2. Erika Čechová 9. Vladimír Pacher 16. Silvia Švaralová
3. Miloš Dobrovič 10. Pavol Pastier 17. Mária Švecová
4. Peter Hajko 11. Adriana Pastierová 18. Božena Tomaškovičová
5. Marián Halabuk 12. Zuzana Pastierová 19. Anna Valentíková
6. Bibiána Horniaková 13. Jozef Slosiar
7. Martin Kosorín 14. Peter StribulaŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1989/90
Triedna učiteľka: Margita Máčajová

1. Mária Denková 9. Cyril Kováčik 17. Žaneta Sulačeková
2. Adriana Fašáneková 10. Eva Kycková 18. Richard Svetík
3. Jana Gondová 11. Peter Levák 19. Ján Šebo
4. Jozef Hansko 12. Karol Máčaj 20. Peter Šebo
5. Libor Jakubík 13. Marianna Nichtová 21. Eva Števková
6. Martin Jakubík 14. Ján Salaj 22. Peter Zlechovec
7. Jana Jakubíková 15. Jozefína Sekerešová
8. Anton Jánošík 16. Jana StruhárováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1990/91
Triedna učiteľka: Andrea Mészárosová, v II. polroku František Horniak

1. Erika Bérešová 9. Anna Jakubíková 17. Monika Mäsiarová
2. Eva Bôbová 10. Jaroslav Jeřábek 18. Mária Nováková
3. Miroslav Čecha 11. Anton Jesenský 19. Miriam Nováková
4. Jaroslava Denková 12. Ľuboš Kováčik 20. Martin Pastierovič
5. Magdaléna Dobrovičová 13. Mária Krchňavá 21. Miroslav Števko
6. Martina Fašáneková 14. Peter Maľa 22. Peter Tomasch
7. Branislav Hansko 15. Elena Maľová
8. Erika Harmadyová 16. Mária MaruniakováŽiaci 8. ročníka v šk. roku 1991/92
Triedna učiteľka: Ing. Žilková

1. Miroslava Bednáriková 12. Jana Kasanová 23. Mária Sekerešová
2. Alena Bérešová 13. Zuzana Kollárová 24. Ján Stroška
3. Daniela Bôbová 14. Lucia Krajčovičová 25. Anton Šebo
4. Jana Bôbová 15. Ľudovít Máčaj 26. Pavol Šebo
5. Lucia Bôbová 16. Jozef Maľa 27. Lucia Šebová
6. Miroslava Gondová 17. Jana Maľová 28. Stanislava Šebová
7. Gabriela Hajková 18. Mariana Mrázová 29. Roman Števko
8. Radoslav Harmady 19. Martina Mrázová 30. Jozef Švaral
9. Miroslava Chovanová 20. Ružena Palkovičová 31. Miroslava Švecová
10. Gabriela Jánošíková 21. Roman Romančík
11. Branislav Juroško 22. Michal Salaj

webdesign © milanhalabuk@gmail.com