Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na učiteľov

Anna Tőgelová


TŐGELOVÁ Anna, rod. Lojdlová / 24.7.1918 Lipt. Mikuláš - 2000 Nitra, pochovaná v Gondove /.
Od 31.8.1951 do 30.6.1974 učiteľka a riaditeľka Základnej školy v Gondove. 27.3.1969 vyznamenaná titulom ,,Zaslúžilá učiteľka". Režisérka ochotníckeho divadla, od r. 1958 knihovníčka obecnej knižnice, v r. 1954 - 71 vedúca Osvetovej besedy, v r. 1964 - 74 členka MNV, funkcionárka Červeného kríža. Všestranne aktívna učiteľka a verejná pracovníčka, ktorá zo všetkých známych učiteľov pôsobila v Gondove najdlhšie. Bola vojnová vdova, jej manžel Viliam zahynul v Partizánskej Ľupči 4.9.1944.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com