Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na učiteľov

Imrich Huliak


HULJAK Imrich / 25.4.1895 Tek. Nová Ves - 1973, poch. v Leviciach / .
Od 1.9.1922 do 30.11.1928 správca Rím.- kat. Ľudovej školy v Gondove. Organizátor ochotníckeho divadla a zborového spevu. Bol prvým knihovníkom obecnej knižnice.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com