Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na učiteľov

Ján Huliak


HULJAK Ján / 16.5.1855 B. Štiavnica, osada Hunt - 19.10.1936 Levice /.
Od 1.11.1878 správca Rím.- kat. Ľudovej školy a organista v Tekovskej Novej Vsi. V školskom roku 1914/15 zastupoval narukovaného učiteľa J. Kalapoša v Gondove. Spravodlivý a skromný učiteľ, dobrý organista. Zaslúžil sa o prestavbu školskej budovy a učiteľského bytu v r. 1902 a 1908. V r. 1908 -14 viedol školskú záhradu - štepnicu. Do r. 1918 bol dlhoročným členom obecného predstavenstva. Postupne maďarizoval školu, bol všestranne aktívny vo verejnom živote, viedol večerné kurzy a prednášky, bol priekopníkom včelárstva a ovocinárstva, dlhé roky vedúci poštového úradu. Hlavný slúžny v Leviciach JUDr. Viktor Ravasz mu 6.3.1919 zakázal ,,z politických príčin" vyučovanie, bol vo vyšetrovacej väzbe v Zl. Moravciach. Na príhovor farára a občanov mu slúžny po dvoch mesiacoch povolil učiteľské pôsobenie. 24.4.1919 zložil sľub vernosti čs. štátu, v r. 1919 si podal žiadosť o penziu, nebolo mu vyhovené. 25.11.1923 zložil nostrifikačnú skúšku, štátny školský inšpektor mal však výhrady voči jeho vyučovaniu a správnej výslovnosti, odporučil mu zdravotnú dovolenku, alebo polovičnú penziu. Po intervencii J. Šrobára bol ponechaný,1.1.1925 nastúpil zdrav. dovolenku a 30.6.1926 bol penzionovaný. Na dôchodku žil v Tek. Novej Vsi a Opatovej. Zomrel v levickej nemocnici. Nad hrobom v Tek. Novej Vsi sa s ním rozlúčili učiteľ J. Schwarz, dekan P. Bernatovič a Michal Knopp z Levíc, správca ľud. Školy v.v. . V Tek. Novej Vsi je pochovaná aj dcéra Margita, vyd. Walterová a ďalšie deti. Dcéra Mária, vyd. Montsková, bola do r. 1935 poštovou expedientkou v Tek. Novej Vsi.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com