Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na učiteľov

Ľudovít Rehánek


REHÁNEK Ľudovít / 12.6.1899 Halič - 3.7.1979 Nitra /.
Školská stolica v Gondove ho 10.2.1929 zvolila za správcu Rím. - kat. Ľudovej školy, kde účinkoval od 15.2.1929 do 31.8.1949. Všestranne aktívny učiteľ a náročný pedagóg. Do Gondova prišiel z Podlužian. prispel k významnému rozvoju školy, podieľal sa na kultúrnej práci v obci, nacvičoval zborový spev a ochotníkov. Bol vášnivý poľovník, vlastnil prvé auto a rádio v dedine. Z gondovskej školy odišiel na vlastnú žiadosť.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com