Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na učiteľov

Pavol Huljak


HULJAK Pavol Timotej / 25.1.1881 Tek. Nová Ves - 29.10.1958 Levice / .
V r. 1920 bol zvolený za učiteľa v Tek. Novej Vsi, obecný výbor mu 24.10.1920 udelil domovskú príslušnosť. Keď žiadosť jeho otca o penziu bola zamietnutá, r. 1920 - 22 učil v Gondove, pričinil sa o vybavenie školy a začiatky ochotníckeho divadla. Bol veľmi dobrým učiteľom, zaslúžilým kultúrno - osvetovým pracovníkom, robil archeologický a prírodovedný výskum okolia, mal rozsiahlu zbierku nálezov, o.i. aj z Tek. Novej Vsi a Opatovej.

webdesign © milanhalabuk@gmail.com