Cirkevná základná škola sv. Pavla Nová Dedina

rewbtn späť na starú školu

Správcovia, učitelia poverení riadením a riaditelia školy v Novej Dedine:


Rímsko-katolícka ľudová škola
Ján Schulz 1862
Jozef Schveronig 1862 - 1866
Michal Torok 1866 - 1878
Ján Huljak 1878 - 1926
Imrich Lovecký 1926 - 1936
Jozef Sombár 1936
Jozef Schwarz 1936 - 1941
Jolana Štrbová 1941 - 1944

Štátna škola
Vincent Herz 1944 - 1947
Štefan Kanyar 1947 - 1950
Irena Seemannová 1950 - 1951
Pavel Kohút 1951 - 1957
Ján Chlúda 1957 - 1970
Daniel Baláž 1970 - 1975
Václav Hraško 1975 - 1992Zoznam učiteľov


Ján Schulz 1862
Jozef Schveronig 1862 - 1866
Michal Torok 1866 - 1878
Ján Huljak 1878 - 1926
Pavol Huljak 1918
Oľga Novotná 1909 - 1911
Helena Nagyová 1911 - 1915
Terézia Pelcerová 1915 - 1918
Jozefína Máčiková 1918 - 1925
Jolana Štrbová 1925 - 1951
František Kajánek 1924 - 1925
Imrich Lovecký 1925 - 1936
Vladimír Mistrík 1.10.1928 - 1.9.1931
Vincent Abelovský 18.11.1929 - 1.2.1930
Jozef Uhnák 1930 - 31.3.1931
Štefan Šebo 15.10.1931 - 1934
Berta Múková 1932 - 1933
Vojtech Cibuľa 1934 - 1940
Jozef Sombár 1.2.1936 - 30.6.1936
Jozef Schwarz 1936 - 1941
Rozália Šalková 1937 - 1938
Elena Gašparíková 1941
Vincent Herc 1941 - 1947
Juliana Kokavcová 1941 - 1945
Jozef Michniak 1941 - 1942
Irena Seemannová 1942 - 1951
Jozef Záhorský 1942 - 15.10.1942
Peter Markech 19.10.1942 - 1943
Štefánia Števková 15.10.1945 - 4.5.1946
Ľudevít Král 16 1.1946 - 2.2.1946
Štefan Trhan 1946
Štefan Kanyar 1947 - 1950
Pavel Kohút 1950 - 1957
Jozef Kollár 1951 - 1957
Margita Tóthová 1951 - 1956
Samuel Maruniak 10.9.1951 - 12.9.1951
Otília Budinská 1953 - 1954
Jolana Chovancová 1953 - 1954
Augustín Špánitz 1953 - 1955
Anna Špánitzová 1953 - 1955
Elena Senešiová 1954 - 1955
Ľudovít Andor 1955
Elena Mäsiariková 1954 - 1956
Július Rusko 1955
Anna Pauláthová 1955 - 1956
Elena Moravcová - Uhrinová 1955 - 1956
Ľubica Mohornová 1955 - 1960
Ivan Krupa 1956 - 29.10.1956
Viliam Vajdička 1956
Jozef Mohorn 1956 - 1957
František Horniak 1956 - 1991
Margita Prítoková 1957 - 1958
Ján Chlúda 1957 - 1970
Anna Krištofovičová 1957 - 1960
Kamila Škubľová 1957 - 1958
Mária Lamperová 1957
Milan Drahoš 1.11.1957 - 1958
Jana Gáliková 1958 - 1960
Jolana Školníková - Máteffyová 1958 - 1961
Terézia Vápeníková 1958
Mikuláš Szathmáry 1958 - 1960
Václav Hraško 1959 - 1992
Pravoslav Januška 1959 - 1962
Zuzana Chmelničná 1959 - 1973
Mária Senešiová 1959 - 1960
Alžbeta Salanciová 1959 - 1960
Michal Ďurovič 1959 - 1970
p.Sopúchová 1960 - 1961
Klára Kučerková - Ďurovičová 1960 - 1973
Alžbeta Fojtíková 1960 - 1962
Eva Virágová 1960 - 1961
Júlia Máčajová - Porubská 1961 - 1966
Emil Porubský 1961 - 1966
Ján Ďurč 1961 - 1962
Rozália Búriová 1961 - 1962
Margita Hontová - Mäsiarová 1962 - 1967
Vlasta Weincillerová 1963 - 1964
Jozef Cheben 1962 - 1975
Kornélia Kočuteková 1962 - 1963
Irena Kišová 1962 - 1970
Jozefína Mikušová 1964 - 1968
Oľga Bartová 1965 - 1966
Anna Pániková 1966 - 1992
Elena Zórádová 1966 - 1993
Soňa Exteinová 1966/67 - 3 týždne
Teodora Stojkovová 1966 - 1967
Mária Chujacová 1966 - 1967
Mária Szalayová 1967 - 1968
Elena Horniaková 1968/69 - 3 týždne
Pavol Cheben 1968 - 1969
Eva Horečná - Seemannová 1969 - 1983
Daniel Baláž 1970 - 1974/75 - 2.polrok
Zoltán Hámoros 1970 - 1980
Mária Šebová 1970 - 1996
Gertrúda Rennerová 1971 - 1972
Helena Bobová 1972 - 2002
Ľubica Bernátová 1972 - 1973
Monika Slušná 1973 - 1986
Mária Pavlová 1973 - 1992
Peter Pavlenda 1973 - 1974
Terézia Kľačková 1974 - 1975
Juraj Drenka 1974 - 1975
Jozef Švaral 1974 - 1992
Anna Murániová 1975 - 1976
Ľudmila Bernátová - Perútková 1975 - 1988
Eva Suhajová 1975 - 1976
Viera Bobová 1975 - 1976
Terézia Šabová 1975 - 1976
Anna Bajková 1976 - 1977
Margita Matysová 1976 - 1978
Anna Maľová 1976
Zuzana Brunclíková 1977
Margita Máčajová 1977 - 2010
Agáta Začková 1977 - 1978
Dana Hícová 1978 - 1979
Marta Forkinová - Kozmályová 1980 - 1982
Katarína Korbeľová 1980 - 1981
Helena Bajanová 1981 - 1992
Jozef Michel 1982 - 3 mesiace
Dana Styková 1981 - 1982
Elena Gondová 1983 - 1984
E. Herzová 1983 - 1984
Marta Fialová - Záhorská 1984 - 1985
Helena Šípošová 1984 - 1986
Zlatica Sámelová 1985 - 1986
Jozef Pavlo 1986 - 1992
Anna Čomorová 1986
Edita Kravčíková 1987 - 1992
p.Baričáková 1988
Milena Moravská 1988 - 1989

webdesign © milanhalabuk@gmail.com